Najděte si akci!

Rozšířené
< Srpen 2022 >
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Lidové tance

Popis stylu (disciplíny) - Lidový tanec je umělecký, realistický odraz ze života lidu. Lidé skrze něj zábavnou formou vyjadřovali a vyjadřují zcela nenásilně a přirozeně své životní situace, národní povahu a tradice. Dochází zde zároveň k vyváženému spojení umělecké složky hudební, pohybové i výtvarné (kroje).
Kos (1973) rozděluje historická období vývoje lidového tance na:
Nejstarší vrstvu,
která se vyznačuje obřadními tanci a chorovody, zasazuje do doby pohanských Slovanů. Jedná se o tance nejčastěji ve formě chůze ruku v ruce za doprovodu jednoduché hudby nebo zpěvu. Patří sem svatební a pohřební tance, vynášení moreny, tance kolem svatojanských ohňů. Do této skupiny jsou také zařazovány mužské sólové tance zvané skoky. Typickými zástupci jsou odzemky, které se vytvářely v souvislosti se stavěním salaší, verbuňky s tématikou verbování na vojnu a mnoho dalších jako cigán, marš, vovčácká atd. Muži je mohli tančit sólově i skupinově, kdy tanec byl obyčejně zahájen volným úvodem se zpěvem. Zařazují se sem i tance cechovní často prováděné s nástroji typickými pro dané cechovní povolání.
Druhou skupinu
zařazuje do období 16. a 17. století. Typické jsou pro ni točivé tance s charakteristickým otáčením na místě a to v páru i jednotlivě (především děvčata). Patří sem tance jako sedlácká, vrtěná, danaj, čardáš a další.
Poslední období
spadá do 17., 18. a 19. století. Je to doba tanců figurálních, při kterých se v průběhu jedné písně obměňuje ustálená řada krokových variací. Dělí se na mladší (17. a18. století), kam patří tance manžestr a tance se střídavým taktem nazývané mateníky, a starší (konec 18. a 19. století), kdy se figurální tance v časech národního obrození staly velice rozšířené a oblíbené. Patří sem polonéza, valčík, mazurka, kvapík a polka.
Lidové tance na území dnešní České republiky rozdělujeme také z pohledu místního. Naše lidová kultura se dělí na oblasti západní, kam patří Čechy a západní a střední Morava (Haná, Horácko, většina Podhorácka) a kde převažuje instrumentální typ folklóru. Východní oblast zasahuje do východní Moravy (Lašsko, Valašsko a Slovácko) s typickým vokálním typem folklóru.
Západní oblast
s instrumentálním typem folklóru obsahuje lidové písně převážně v durových tóninách, s molovými nebo archaickými tóninami se téměř nesetkáme. Písně jsou zřetelně členěné, často tanečně laděné a jsou komponovány často v třídobém rytmu. Původ instrumentálního charakteru písně nacházíme v barokní a klasické umělé hudbě. Typickými hudebními nástroji jsou housle, klarinety, dudy aj. Oblast Čech ještě dělíme podle charakteru hudby na území dudácké, kam spadají celé jižní a jihozápadní Čechy, a pro zbytek Čech je veden název území hudecké. V dudácké oblasti se vyskytují především tance točivé, kolečka a dokolečka, v ostatních místech jsou to především tance figurální (Binderová, 1990).
Východní oblast
s vokálním (zpěvným) typem folklóru je charakteristická točivými tanci. Hojně se používají měkké a tvrdé ale i archaické tóniny. Písně jsou složitě a bohatě rytmicky členěné, taneční písně jsou nejčastěji v 2/4 rytmu. V hudbě se často setkáme s lidovými nástroji jako píšťala, fujara a další (Binderová, 1990).

PRO VŠECHNY SOUTĚŽE PLATÍ VŠEOBECNÁ PRAVIDLA.

Naleznete zde kompletní textové informace pro trenéry v PDF, ale také přehled všech potřebných čísel v tabulce TORIN, jako jsou délky vystoupení, pro jednotlivé disciplíny, slučování kategorií a řadu dalších důležitých informací. 

 

GROUPS 

 • Délka skladby: 2:00 – 4:00 minuty,
 • Maximální délka nástupu a odchodu: max.30sec./30sec.
 • Sóla:  maximálně 2 x 20 sekund
 • Zařazení do kategorie: zatím  jsou zde sloučeny různé lidové tance. Pokud bude některý tanec převažovat je možné mu vytvořit samostatnou kategorii.
 • Slučování kategorií: v případě nenaplnění kategorie bude sloučena do „originální dynamic“
 • Specifika pro zařazení do hobby a professional:
  o platí základní pravidlo o zařazení do úrovně.
 • Další specifikace: Je možno vystupovat  jak s hudebním doprovodem na CD nosiči, tak s vlastním Hudební doprovod - může být živý. V případě živého doprovodu je  třeba konzultovat startovné s pořadatelem. Ale obvykle platí, že do 4 lidí  hudebního  doprovodu je startovné  i vstupné zdarma. Vždy je toto třeba  nahlásit  dopředu.

SMALL GROUPS

 • Délka skladby: 2:00 – 4:00 minuty,
 • Maximální délka nástupu a odchodu: max.30sec./30sec.
 • Sóla:  maximálně 2 x 20 sekund
 • Zařazení do kategorie: zatím  jsou zde sloučeny různé lidové tance. Pokud bude některý tanec převažovat je možné mu vytvořit samostatnou kategorii.
 • Slučování kategorií: v případě nenaplnění kategorie bude sloučena do „originální dynamic“
 • Specifika pro zařazení do hobby a professional:
  o platí základní pravidlo o zařazení do úrovně.
 • Další specifikace: Je možno vystupovat  jak s hudebním doprovodem na CD nosiči, tak s vlastním Hudební doprovod- může být živý. V případě živého doprovodu je  třeba konzultovat startovné s pořadatelem. Ale obvykle platí že do 4 lidí  hudebniho  doprovodu je startovné  i vstupné zdarma. Vždy je toto třeba  nahlásit  dopředu.

O POHÁR

• Délka choreografie: 1:00 min. – 2:00 min.
• Maximální délka nástupu a odchodu: 20 sekund/20secund
• Sóla: 2x 10 sec.
• Slučování: V případě nenaplnění kategorie se slučuje do „originální dynamic“.
• Zařazení do hobby a professional:¨Platí základní pravidlo o zařazení do úrovně

•  Další specifika
o Je možno vystupovat  jak s hudebnim doprovodem na CD nosiči, tak s vlastním Hudební doprovod může být živý. V případě živého doprovodu je  třeba konzultovat startovné s pořadatelem. Ale obvykle platí že do 2 lidí  hudebniho  doprovodu je startovné  i vstupné zdarma. Vždy je toto třeba  nahlásit  dopředu.
 

Více viz. soutěž „O POHÁR“ .

ONE IN GROUP

Děvčata cvičí podle instruktorky, snaží se co nejlépe napodobit  a zapamatovat si cvičení předvedené instruktorkou. Zde mají závodníci jedinečnou možnost získat vlastní medaile aniž by musela vymýšlet vlastní choreografii.